PRESENTACIÓ

Al poble existeixen molts costums, fets històrics, coneixements, experiències, etc., tramesos per tradició oral, que formen part de la seva riquesa cultural, i la millor manera de conservar-los és consignar-los en una publicació.En segon lloc, hi ha molts aspectes de l'àmbit geogràfic de Capafonts, com el mateix poble, el terme, les rodalies, els recursos, la història, etc., que poden estudiar-se, perquè no s'ha fet mai, o aprofundir més en els treballs que s'han dut a terme fins ara.Entre els convilatans -i forans, és clar- existeixen persones amb una inquietud intel·lectual que els porta a plasmar per escrit les seves vivències o les seves investigacions. Sembla adient poder disposar d'una via per donar a la llum les creacions de tot aquell que tingui alguna cosa a dir en els àmbits de què s'ocupa la publicació. Inicialment, la condició que d'alguna manera s'imposa és que facin referència a l'àmbit de Capafonts.Amb aquestes premisses, els objectius que es proposen els editors són ben modestos: divulgar tot allò que tingui com a marc de referència el poble i el seu espai vital, des de qualsevol branca del coneixement: el territori, les persones, els mitjans econòmics, la història, els costums, la producció literària, el material gràfic, etc. El ventall és molt ampli i de ben segur que els temes no s'esgotaran.La selecció dels treballs la farà un consell de redacció, format per tres o més persones, que donaran el vist i plau al material destinat a la publicació. Quan la temàtica ho aconselli, demanarà l'opinió d'experts. Aquest consell no compartirà necessàriament les opinions dels treballs publicats, la responsabilitat dels quals serà exclusivament dels autors.
La revista és d'aparició irregular, amb un mínim de dos números anuals, la qual cosa no és obstacle per publicar els que calguin, tant ordinaris com extraordinaris, si les circumstàncies així ho aconsellen. Amb aquesta publicació es pretén donar un servei a Capafonts, per tal que no resti en l'oblit l'enorme riquesa cultural d'un poble que té al darrere molts segles d'història, durant els quals s'ha anat forjant un estil i tot un arreplec de costums, formes de vida, vivències, etc, que fóra una llàstima no recollir.


qc_01   qc_01   qc_01   qc_01   qc_01
ANY 1 - Nº1 - OCT 2003 ANY 2 - Nº2 - AGO 2004 ANY 2 - Nº3 - NOV 2004 ANY 3 - Nº4 - MAI 2005 ANY 3 - Nº5 - NOV 2005

qc_01 qc_01 qc_01 qc_01 qc_01
ANY 4 - Nº6 - MAI 2006 ANY 4 - Nº7 - NOV 2006 ANY 4 - Nº8 - DES 2006 ANY 5 - Nº9 - MAI 2007 ANY 5 - Nº10 - DES 2007

qc_01 qc_01 qc_01 qc_01 qc_01
ANY 6 - Nº11 - MAR 2008 ANY 6 - Nº12 - MAR 2008 ANY 6 - Nº13 - DES 2008 ANY 7 - Nº14 - JUL 2009 ANY 7 - Nº15 - DES 2009

qc_01 qc_01 qc_01 qc_01 qc_01
ANY 8 - Nº16 - MAI 2010 ANY 8 - Nº17 - DES 2010 ANY 9 - Nº18 - JUL 2011 ANY 9 - Nº19 - DES 2011 ANY 10 - Nº20 - JUL 2012

qc_01 qc_01 qc_01 qc_01 qc_01
ANY 10 - Nº21 - DES 2012 ANY 11 - Nº22 - JUN 2013 ANY 11 - Nº23 - DES 2013 ANY 12 - Nº24 - JUL 2014 ANY 12 - Nº25 - DES 2014

qc_01 qc_01 qc_01 qc_01 qc_01
ANY 14 - Nº26 - DES 2016 Nº27 - SET 2019 Nº28 - FEB 2020 Nº29 - JUL 2020 Nº30 - MAR 2021

qc_01 qc_01
Nº31 - OCT 2021 Nº32 - ABR 2022 Nº33 - JUL 2022 Nº34 - JUN 2023 Nº35 - NOV 2023