qc_01 NÚM 2 - ANY 2 - AGO 2004

ÍNDEX

 • Editorial
 • Les fonts de Capafonts 1 - Diego López Bonillo
 • Anys de pa moreno - Joan Besora Fort
 • La història del poble en la tradició oral - Jordi Fort Besora
 • Cal Macià - Tomàs Balañà Pocurul
 • Una estona de tertúlia - Joan Prats Sobrepere
 • Crònica local
 • Observatori OASI

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  En aquest número de la revista Quaderns de Capafonts, s'inicia la publicació d'un treball, on es parla de totes les fonts de la vall. La gent del poble les coneix pràcticament totes, però per a nosaltres, la font important, la que és més bona, és la font de la Llódriga foto de la portada-. Tothom us dirà que n'està orgullós de tenir una font com aquesta perquè raja tot l'any amb abundància i ningú no recorda haver-la vist eixuta.És més que una font; és el lloc d'on surt l'aigua que alimenta el cabal del riu i el de les sèquies que reguen els conreus de l'horta. És la font que dóna vida a la vall.Fins fa uns cinquanta anys, la gent deia que el seu nom era ben sorprenent, perquè a Capafonts no hi havia llúdrigues. Però llavors, el Delfí Pocurull va caçar amb un cep un d'aquests mamífers al toll de les Tosques. L'animal va quedar exposat a la curiositat de la gent del poble al Perxo. Es va suspendre la classe de l'escola, i la canalla va anar a veure-la. La gent gran també sortia de casa per contemplar aquell magnífic animal, desconegut fins aleshores. I anava en boca de tots l'expressió:- És una llódriga. Per això la font es diu així.De ben segur feia molts anys que no n'hi havia cap d'aquests mamífers prop de la font, i per això el seu record s'havia perdut.Quina bona cosa si aviat tornéssim a veure llúdrigues al riu. Voldria dir que hauria recuperat la seva salut, i també seria un signe de civilitat per al poble.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.