qc_01 NÚM. 26 - ANY 14 - DES. 2016

ÍNDEX

 • Editorial
 • El patrimoni natural de Capafonts - Diego López Bonillo
 • Capafonts al segle XX.De l'agricultura als serveis - Jordi Fort Besora
 • De Capafonts al món.Un capafontí fou barber de Salvador Espriu - Joan Prats Sobrepere
 • La fotografia de l'escola - Pere Roca Quer
 • Una sardana dedicada a Capafonts - Alfred Pérez de Tudela Molina

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]  FOTO DE PORTADA:
  El salt de la Pixera que recull la foto de l'Enric Fort és un dels més espectaculars que podem trobar al terme de Capafonts. El cabal, molt variable, es despenja des d'una alçada superior als trenta metres i continua obrint-se pas per gorges i saltants fins el barranc de la cova de les Gralles. L'originalitat d'aquest salt és que quan bufa el vent des del fons del barranc l'aigua regolfa, es polvoritza en gotes finíssimes i s'escampa pel semicercle superior. Si això passa a l'hivern, les gotes es glacen i cobreixen el terra i la vegetació d'un mantell blanc visible des de lluny.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.