qc_01 NÚM. 24 - ANY 12 - JUL. 2014

ÍNDEX

 • Editorial
 • La qualitat de les aigües de Capafonts - Josep Maria López Besora
 • El Mandongo i la cuina del Porc- Jordi Fort Besora
 • Història petita de Capafonts- Diego López Bonillo
 • Arquitectura rural a Capafonts
 • Pregó de la Festa Major 2014

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  L'Escudelleta és una de les fonts emblemàtiques de Capafonts. Raons? No és pel cabal, que és molt minso, però això si, constant, no s'estronca mai. Tal vegada el motiu de la seva celebritat sigui la situació, prop dels Montllats, o el fet de ser l'únic punt d'aigua fix que existeix en aquell altiplà. Cal agrair la mà anònima que, tal vegada ja fa algun mil·lenni, excavà la petita concavitat, l'escudelleta, que permet recollir i aprofitar l'aigua que surt de l'escletxa del cingle. És una de les visites obligades de Capafonts.  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.