qc_01 NÚM 23 - ANY 11 - DES 2013

ÍNDEX

 • Editorial
 • Arquitectura rural. Masos, casetes de trosi altres construccions - Diego López Bonillo
 • La lleva del biberó - Jordi Fort Besora
 • El factor hereditari en poblacions com Capafonts - Llorenç Balañà Fort

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  Entre les construccions rurals escampades per la vall de Capafonts cal destacar les barraques fetes de pedra seca i encastades en el terreny. Quan es feren, quedaren integrades en l'explotació agrària, però ara les envolta el bosc, com aquesta del Pocurull als Costers, on ja a penes resta algun castanyer dels que, en el seu temps, formaren la plantada.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.