qc_01 NÚM 6 - ANY 4 - MAI 2006

ÍNDEX

 • Editorial
 • Les fonts de Capafonts 5 - Diego López Bonillo
 • Noms dels carrers, dels llocs del poble i dels voltants, i de les edificacions escampades
      pel terme de Capafonts al llarg del segle XX i en l'actualitat - Jordi Fort Besora
 • Capafonts en les surgències literàries - Eugeni Perea Simón
 • Es veu, Mallorca? - Josep Maria López Besora
 • L'Oficina de Turisme de Capafonts.Un equipament municipal
      de promoció econòmica - Antoni Marca i Ferrús
 • Indrets de Capafonts - El Picorandan
 • Crònica local
 • OASI presenta el WEBfàcil destinat a les associacions i entitats

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  Imatge de La Barceloneta feta el 15 d'agost del 1962. Les cases del barri es conservaven tal com devien ser en el moment de la seva construcció. Podem veure, en primer terme, els espais de l'era del Besora i el paradó del Salvador Batistó. A la dreta, a l'era del Nan, un tendal blanc que cobreix l'empostissat on hi havia l'orquestra de la festa major; i, al fons, els conreus, tan diferents dels que hi ha avui.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.