qc_01 NÚM 5 - ANY 3 - NOV 2005

ÍNDEX

 • Editorial
 • Les fonts de Capafonts 4 - Diego López Bonillo
 • L'airada, les desfetes ,l'espatllat i altres practiques sanitaries a Capafonts
      durant el segle XX - Jordi Fort Besora
 • Records de la guerra: La plana major al mas de Fortet - Josep Fort Besora
 • Barrulles ara fa mig segle - Llorenç Balañà
 • Una passejada a la font del Toll - Alfred Pèrez de Tudela Molina
 • La Borja. Un topònim singular a Capafonts - Pere Ollé i Domingo
 • El turisme a Capafonts - Antoni Marca i Ferrús
 • Cronica local
 • La diputació renova el seu web i el fa més accessible a tothom

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  Ara fa cinquanta anys, el llavors capellà del poble, mossèn Anton Novell, amb l'ajut de tots els vilatans, va emprendre la tasca de la restauració de l'ermita de Barrulles, que avui ocupa la nostra portada.L'escrit de Llorenç Balañà que publiquem en aquest número de Quaderns de Capafonts, parla de tots aquells fets. Allò que va passar ara fa cinquanta anys podem situar-ho a la frontera que marca un final d'etapa, per a moltes coses, en la història del poble: una manera de viure i entendre el fet religiós; els últims anys d'un poble amb totes les cases habitades; l'inici del retrocés del conreu dels camps i de l'ofici de pagès; el començament de la fugida massiva de la gent cap a les ciutats; la fi d'una manera de viure que havia durat molts segles.Sabem poques coses de la història de Barrulles; haurem d'investigar la peripècia al llarg d'uns segles de la comunitat que la va habitar, per treure a la llum la vida d'una gent i d'un lloc, que van transcórrer paral·leles a la del poble. Vet aquí la importància de Barrulles i aquest cinquantè aniversari.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.