El Forn de la Vila

   Es medieval i probablement forma part d'un conjunt de construccions – La Font Vella, El Perxo, l'Església Vella, cal Macià, ...- que el castlà o senyor de Capafonts va construir per dotar el poble dels equipaments indispensables; construccions tardo romàniques i del primer gòtic.

   Es conserva íntegrament el forn, amb una solera de lloses refractàries i volta de maons, l'estança amb el pis de lloses i parets de l'època amb un arc cec que comunicava amb el local immediat. També son molt interessants totes les eines – pales, caixes, etc-, una màquina de pastar de fa més d'un segle moguda per un motor dels primers anys vint del segle passat fet a França, peça molt rara, i que encara funcionaria si fes falta.

Més informació al número 12 de la nostra revista Quaderns de Capafonts
[Veure]

font

A l'actualitat


font

A l'actualitat


font

A l'actualitat


font

A l'actualitat

Fotografies: Enric Fort Ferrer

El nostre poble - El patrimoni históric
-El Forn de la Vila
-Els Rentadors
-Cal Macià
-El Cementiri nou
-El Cementiri vell
-Escoles
-Cinema

[Tornar a l'Índex]