CAL MACIÀ
És la casa pairal del cognom Fort. Els altres Fort són els descendents de cal Fortet.
L'edifici de cal Macià és molt gran. Té la façana al carrer de l'Abadia, però arriba fins al carrer Nou. Aquesta darrera façana es va edificar l'any 1931, quan el Josep Fort Balañá, dit Pep Macià -que era l'hereu de la casa- va arribar a un acord amb La Societat per edificar un local per fer el bar i la sala del ball a la part del corral que llindava amb l'església. La part tocant a ca l'Enquino la van construir el propietari i el seu gendre Domingo Buldó Vendrell, de cal Toni.
La façana del carrer de l'Abadia és la construcció més notable de tot el poble; d'estil romànic, està feta amb carreus de pedra tallada que porten les marques dels picapedrers:Té un escut amb un ocell i una inscripció on sembla que diu "Pere Voltor". Per l'estil de l'arc de la porta, la forma de l'escut i les marques dels picapedrers, es pot datar com una construcció feta en els segles XII-XIII, quan el poble pagava el delme a l'arquebisbe de Tarragona.
La tradició oral diu que també va ser la casa del representant del compte de Prades i dels successius senyors, fins als comtes de Medinaceli i, per tant, el lloc on la gent del poble anava a pagar els tributs. Els magnífics carreus de la Font Vella -que fou desmuntada per fer els bancs de la plaça i acabar les escales de l'església- porten les Mateixes marques dels picapedrers, cosa que vol dir que foren tallats alhora. Si el feudal Pere -citat en un document del 1282 que es conserva a l'arxiu de la Corona d'Aragó- fos el Pere Voltor de l'escut, probablement estaríem parlant del representant de l'arquebisbe i del responsable de bastir la Font Vella i la façana de cal Macià.

Quaderns de Capafonts
Més informació al Nº2 de la revista "Quaderns de Capafonts". [Veure]

  calmacia
 
Fotografies: Enric Fort
Cal Macià a principis dels 50.

El nostre poble  
index_terme