Escoles
   Eren al carrer de Les Fonts, a la part baixa de l'edifici on avui hi ha el restaurant El Grèvol i la Sala Municipal. S'edificaren a finals dels anys quaranta del segle XX. L'edifici, a més d'escola, fou sala de cine, pista de ball de la festa major, teatre popular, discoteca –anomenada Virusteca–, i més coses, totes com a local social del poble.

   La seva singularitat rau en el fet que aquesta obra es va construir íntegrament amb el sistema de "Tomb de Poble" –ideat per l'alcalde Joaquimet als anys vint–, que es feia servir per resoldre qualsevol necessitat: reparar un carrer, desenrunar un racó, arranjar les avaries de la canonada de l'aigua, etc. Eren aportacions de jornals d'un dia. El torn començava per la Barceloneta i acabava al carrer de Barrulles. Era escrupolosament respectat i no tenia cap remuneració.

   Amb aquesta mà d'obra comunitària es construí l'edifici. Els materials foren també aportacions del veïnat: calç, pedra, sorra, cabirons, etc. Les totxanes, finestres i teules entraren en un pressupost extraordinari, i el mobiliari –uns pupitres molt nous i moderns– fou l'única aportació de les institucions públiques, franquistes per ser més concrets.

Més informació al número 26 de la nostra revista Quaderns de Capafonts
[Veure]

font

Just després de la seva construcció a finals dels anys 40


font

A principis dels anys 50


font

Inauguració de les escoles el Juliol del 1953


font

Alumnes a l'escenari l'any 1969
Fotografia: Jordi Fort Besora

El nostre poble - El patrimoni históric
-El Forn de la Vila
-Els Rentadors
-Cal Macià
-El Cementiri nou
-El Cementiri vell
-Escoles
-Cinema

[Tornar a l'Índex]