Església Parroquial de Santa Maria
   Es l'edifici més destacat del poble i fou bastida a finals del segle XVIII. Dedicada a Santa Maria sorprèn per la seva grandària i l'harmonia de les seves proporcions. D'estructura neoclàssica tenia l'altar major barroc, però fou cremada a l'inici de la guerra per la gent del POUM i no restà res del seu mobiliari. Actualment acull la imatge de la Mare de Deu de Barrulles d'estil gòtic tardà tallada en alabastre. L'altar major te un fresc molt interessant pintat l'any 1957 per Antoni Català Gomis.

   És d'estil neoclàssic, amb planta de creu llatina. Les dimensions interiors són 26 metres de llargària per 15,40 d'amplària. Consta de tres naus, un cimbori i un campanar.

   Les pilastres acaben en capitells jònics i delimiten les dues naus laterals, fins al creuer. El creuer és coronat per un cimbori octavat, amb una finestra rodona a cadascun dels costats, i acabat en una cúpula. El presbiteri i les dues sagristies a la capçalera, i el cor als peus de la nau completen un espai que produeix la impressió d'amplitud, i sobretot de lluminositat, creada per les finestres del cimbori, les laterals i el rosetó de la façana.

   El campanar té tres cossos. La planta i el primer cos són quadrats; el segon i el tercer octavats; el segon té obertures per allotjar les campanes i elements ornamentals als angles. El tercer, que acaba en un coronament esfèric, conté obertures més petites.

   La façana és l'element més remarcable del temple parroquial. Els angles, el rosetó i la fornícula central són de carreus, mentre que la resta és de maçoneria. A la fornícula central hi ha la imatge de la Mare de Déu, que fou arrencada els anys trenta del segle XX; es conservà decapitada a l'interior del temple fins que fou restaurada i col·locada altre cop al seu lloc.

   Actualment restaurada i ben cuidada ofereix una imatge elegant per la seva alçada i molt proporcionada. Sobta que un poble tant petit tingui una església tant gran, però hem de pensar que quan es va fer el poble tenia prop de 500 habitants.

Més informació al número 16 de la nostra revista Quaderns de Capafonts
[Veure]

font

La façana des de el Carer Ribatell


font

Des de la Plaça


font

Detall de la fornícula central


font

L'interior amb l’Altar Major al fons

Fotografies: Enric Fort Ferrer

El nostre poble - Església Parroquial de Santa Maria
-Esglesia de Santa Maria
-El rellotge del campanar
-Les campanes
-Pintura del presbiteri

[Tornar a l'Índex]