Les campanes de l'Església Parroquial de Santa Maria

   La primera funció de les campanes és convocar els fidels als actes religiosos o recordar-los alguna de les obligacions envers Déu. En aquest sentit hi ha diferents tocs: els de missa major, de missa diària, de rosari, d'oració –el de l'àngelus– o els de la consagració, a la missa; quasi tots tocaven a hores fixes, per la qual cosa servien també com a senyal horària. Altres funcions religioses tenen a veure amb esdeveniments que afecten la col·lectivitat o algunes persones concretes, com per exemple un bateig, un casament, una defunció..., o bé esdeveniments molt importants ocorreguts dintre o fora del poble. Anuncien també celebracions religioses assenyalades, com el toc de glòria el dia de Pasqua, els de quaresma, els que acompanyaven les processons, etc. Però a més de la funció lligada als fets religiosos, històricament les campanes tenien altres missions, de gran importància en la vida diària del poble. Per exemple, a Capafonts, puntualment a dos quarts de dotze, tocaven per tal d'avisar els qui treballaven al defora, que era l'hora de deixar la feina i anar a dinar, perquè antigament, quan s'anava amb l'hora de sol, l'àpat de migdia es feia a les dotze. Dues hores després, és a dir, a dos quarts de dues, tornaven a tocar: era el senyal de finalitzar la migdiada i tornar a la feina. Aquesta funció era de gran utilitat, atès que introduïa un ordre i un sistema, de tal manera que en realitat la campana regulava la vida laboral. Les campanes servien també per avisar la gent, amb un toc d'alarma ràpid i repetitiu, quan hi havia una situació d'emergència, per exemple quan es calava foc en algun lloc, o quan es perdia algú.

   A Capafonts hi ha tres campanes: la gran, la mitjana i la petita.

   La campana gran té un pes de 250 quilos i unes dimensions de 82 centímetres d'alçada per 92 de diàmetre a la base. Aquesta campana sona a les hores mitjançant un mecanisme electrònic connectat al rellotge.

   La mitjana pesa 180 quilos i té 65 centímetres d'alçada per 77 de diàmetre a la base. L'estat d'aquesta és deficient, fins al punt que quan es restauraren les altres, aquesta quedà fora del projecte per la dificultat i el cost, perquè segurament caldria refondre-la. Actualment és dipositada a la casa de la Vila, pendent de la restauració.

   La més petita pesa 110 quilos i les seves mides són: 63 centímetres d'alçada per 69 de diàmetre màxim. Amb el mateix sistema electrònic aquesta campana toca els quarts.

Més informació al número 16 de la nostra revista Quaderns de Capafonts
[Veure]

font

La Campana petita


font

La campana gran


font

La campana mitjana


font

Detall de la campana gran

Fotografies: Enric Fort Ferrer

El nostre poble - Església Parroquial de Santa Maria
-Esglesia de Santa Maria
-El rellotge del campanar
-Les campanes
-Pintura del presbiteri

[Tornar a l'Índex]