El Perxo de Cal Gravat

   El perxo de cal Gravat que està sota de cal Pere Fortet i de cal Gravat, paral·lel al carrer Nou. Era un pas per anar a les parades de l'Abadia i al baixos de les dues cases; el pas va quedar tapat en fer reformes a cal Gravat. Avui hi torna a haver un perxo nou sota de la nova casa de cal Canya, que encara no té nom i que permetrà, quan estigui acabat passar altra vegada del carrer a les parades.

Més informació al número 3 de la nostra revista Quaderns de Capafonts
[Veure]

font

A l'actualitat


font

A l'actualitat


Fotografies: Enric Fort Ferrer

El nostre poble - Els Perxos
-El Perxo
-El Perxo de Cal Ferrer
-El Perxo de Cal Gravat
-El Perxo de Cal Pere Ros

[Tornar a l'Índex]