Mina de les Ferradures
   Els terrenys paleozoics dels costers contenen minerals útils molt diversos, entre els quals l’únic que permetia una explotació rendible fou la barita. Hi hagué un temps en què aquest mineral tenia un mercat, per la qual cosa es posaren en explotació algunes mines. La majoria no passaren de simples intents, excepció feta d’alguna que tingué un cert èxit. La més rendible fou la de les Ferradures, dita així per trobar-se en el paratge que té aquest nom. Mantingué l’activitat fins la dècada dels seixanta del passat segle, quan hagué de plegar per la única raó lògica, l’econòmica.

   Es troba al costat de la pista, a tres centenars de metres, passat el mas del Dineral, al peu d’un coster cobert d’avellaners antics i bosc. De les instal·lacions de la mina es conserva l’únic pou per on s’extreia el mineral -ara totalment negat, amb l’aigua que se sobreïx quan hi ha pluja forta- i la plataforma de càrrega dels vehicles.
... 41°18'024.00"N 1°01'32.20"E 780 metres
En breu...

font

Plataforma de càrrega de vehicles.


font

El pou.


font

El pou negat per l'aigua.

Fotografies: Diego López Bonillo
Edificacions fora del poble - Altres
-Resclosa del molí de més avall
-Era del Ros
-Mina de les Ferradures
-Pou del Gravat
-Bassa del Barral


[Tornar a l'Índex]      [Veure el mapa interactiu]